TRÀ ĐEN TH
Quy cách đóng gói: BAO : (PP+PE)
Mã: TH
Giá:
Thông tin chi tiết

Sản phẩm khác
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-BP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-BOP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-PF
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE ; (PP+PE )
Mã: SP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO :(PP+PE)
Mã: BPS
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE
Mã: CTC PD
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE
Mã: FANNING
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: TRÀ ĐEN
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE
Mã: PS
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: OPA
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: OP
Giá:
1