TRÀ ĐEN SỐ 9
Quy cách đóng gói: GÓI 500 gr
Mã: TRÀ ĐEN SỐ 9
Giá: LIÊN HỆ
Thông tin chi tiết
TRÀ ĐEN SỐ 09 - DÙNG PHA TRÀ SỮA TRÂN CHÂU MANG KHẨU VỊ TRÀ SỮA ĐÀI LOAN
Sản phẩm khác
Quy cách đóng gói: 500g
Mã: HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 10 túi x 30g
Mã: HỒNG TRÀ TÚI LỌC
Giá:
Quy cách đóng gói: Trọng lượng : 500g/gó1
Mã: TRÀ ĐEN 7
Giá:
1